Архива ознаке: Досије ФенИКС

Афоризам #13

Уочене су грешке.
Пратимо их у стопу.

Маргинални афоризам, број 12

Маргинални афоризам, број 12

Маргинални афоризам, број 12

Афоризам #10

Не само да је правда достижна,
него смо је оставили далеко иза нас.

Маргинални афоризам, број 10

Маргинални афоризам, број 10

Маргинални афоризам, број 10

Афоризам #9

Јесте да људи на власти краду,
али народ им је на првом месту.

Маргинални афоризам, број 8

Маргинални афоризам, број 8

Маргинални афоризам, број 8

Маргинални афоризам, број 7

Маргинални афоризам, број 7

Маргинални афоризам, број 7

Маргинални афоризам, број 6

Маргинални афоризам, број 6

Маргинални афоризам, број 6

Афоризам #5

Чује се крчање црева.
Талас демократије има слаб пријем.

Маргинални афоризам, број 4

Маргинални афоризам, број 4

Маргинални афоризам, број 4