Архива ознаке: Досије ФенИКС

Маргинални афоризам, број 24

Маргинални афоризам, број 24

Маргинални афоризам, број 24

Афоризам #22

Ми идемо у корак с временом.
Њима нико није крив
што иду испред времена.

Маргинални афоризам, број 22

Маргинални афоризам, број 22

Маргинални афоризам, број 22

Афоризам #20

Требало би отворити
више народних кухиња,
да се народу не сервира
све преко телевизије.

Маргинални афоризам, број 19

Маргинални афоризам, број 19

Маргинални афоризам, број 19

Афоризам #18

Да оволико дуго не пролазимо
кроз сито и решето
одавно бисмо пали на само дно.

Маргинални афоризам, број 17

Маргинални афоризам, број 17

Маргинални афоризам, број 17

Маргинални афоризам, број 16

Маргинални афоризам, број 16

Маргинални афоризам, број 16

Маргинални афоризам, број 15

Маргинални афоризам, број 15

Маргинални афоризам, број 15

Маргинални афоризам, број 14

Маргинални афоризам, број 14

Маргинални афоризам, број 14