Афоризам #13

Уочене су грешке.
Пратимо их у стопу.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail