Izlazi sredinom svakog meseca

 

Cena: plaćena


www.ARTiJA.net - Elektronski zapis pisanih i vizuelnih umetnosti


SatirArt • broj 17 • oktobar 2010.
SatirArt broj 17

17

Matija Bećković:
O SVEMU POMALO (12)

O USPEHU I NEUSPEHU

Strana 3


Priče: "U ime naroda" - Aleksandar Čotrić, "Konobar" - Borivoje Božanović, "Testiranje birača" - Živko Vujić, "Kuća na lakat" - Ilija Marković, "Ja ne postojim" - Borislav Mitrović, "Putokaz" - Zoran Spasojević, "Al’ je plitka naša politika (Seljačko kefalo)" - Đura Šefer Sremac, "Srce Srbije" - Slobodan Simić, "Čobanče" - Vladimir Bulatović
Pesme: "Boj ne bije" - Rajica Marković, "Kokoška" - Zoran Tucaković, "Štafetarci" - Miladin Berić
Epigrami: "Happygrami" - Rade Jovanović
Aforizmi: Rade Jovanović, Pavle Kovačević, Dušan Đorđević, Atanas Krlevski, Slobodan Simić, Zoran T. Popović, Jovo Nikolić, Rade Đergović, Ekrem Macić, Nikola Č. Pešić, Aleksandar Čotrić, Vladica Milenković, Vesna Denčić, Vasil Tolevski, Ilija Marković, Aleksandar Baljak, Suno Kovačević, Rajica Marković, Bojan Bogdanović, Srđan Dinčić, Abdurahman Halilović Ahil, Borivoje Božanović ("O istoriji")
Karikatura, strip i ilustracija: René Bouschet, Fredy Martinez Hernandez Villamil, Slobodan Srdić, Achmad Cholid, Boris Erenburg, Benjamine Heine, Zoran Spasojević, Anang Jatmiko, Makhmudjon Eshonkulov, Miroslav Georgijevski
Kolumna: "Bora Likvidator" - Radmilo Đurđević (Strana 10)


www.ARTiJA.net - Elektronski zapis pisanih i vizuelnih umetnosti


Design by VMV.2008.ARTiJA.SatirArt

VMV Design

Sva prava zadržana. All rights reserved.