artija.net # Kolumne
elektronski zapis pisanih i vizuelnih umetnosti
Kolumne
Aleksandar Novaković

Kolumna - Traktatić o pizdi - Aleksandar Novaković

Kolumna... na artiji


05.04.2010.

TRAKTATIĆ O PIZDI

Piše: Aleksandar Novaković

Aleksandar Novaković

Zamislimo se nad rečju pizda. Iako je po definiciji Radeta Šerbedžije u  filmu Variola vera, pizda karakterna osobina za razliku od vagine tj. pičke koja je, kao što neki od nas znaju, ženski polni organ, za ovu priliku, a radi vašeg duševnog mira ću pizdu nazivati vaginap. Da pojasnimo: pizda tj. Vaginap je osoba muškog roda lišena smisla. Ontološkog, filozofskog, Osoba sa prazninom u srcu i glavi. Osoba koja osobnih karakteristika nema. Ni skrupula nema. Ona ne gazi preko leševa - ona gamiže preko njih. I ne može se nazvati osobom kao takvom. Prikaza koja nosi mušku ili žensku spolnu aparaturu. Hodajuća karikatura koja se šatro profesionalno bavi politikom a u stvari nam uvaljuje demagogiju najgore vrste. To je dakle vaginap - ni vagina, ni penis ni ono pomenuto u naslovu.

Nemojmo biti strogi prema Vaginapu. Ta višećelijska forma nije pizda pardon vaginap tek tako već oseća u sebi iskonsku prazninu koju mora da popuni. Tačnije osećala bi da je unapređena u amebu. A nije.  Bitno je da ima horo vakui tj. Strah od praznine a za to ima itekako razloga. Ta praznina, a ona je jedino što ispunjava vaginap je, nauka tvrdi oslanjajući se na proverene fakte, kod političara-demagoga dvadeset do trideset puta veća od slične praznine u drugim muškarcima i ogromne zapremine, čak petnaest puta veće od ženskog uterusa. Demagozi tu  provaliju pune taštinom, novcem, hranom i moći. To je rupa bez dna i prerušeni blagoslov. Neko će reći da, ako je to, taj demagog prerušeni blagoslov, da onda mora da dobije Oskara za najbolju masku. Ali, ja vam najozbialjnije kažem da se u toj praznini krije rešenja za belu kugu. Ako ga oplodi odgovarajući partner svaki od naših profesionalnih političara može u cugu da rodi 15 odojaka koji će posle ginuti, glasati, gladovati ili emigrirati. Uteha je u tome da će jedan od potomaka naslediti taticine pare i uticaj i povede nas u nove jebade. Jednom rečju, naši su političari bića velikog srca. Ima u njima mesta i za majčinski i za očinski instinkt.  Nisu oni muškarci, žene ili dvopolci već bića po potrebi. Mogu uvek i sa svima. Ali, njihov konačni cilj se, uprkos multifunkcionalnosti, ne menja: žele da, napredujući u karijeri, budu sve prazniji dok se ne pretvore u ogromnu prazninu, u ultimativnu, Veliku Vaginap, Majku Nacije, Majku Srbiju koja je ujedno i Otac Nacije i porode sedam i po miliona u cugu. A ko će onda biti tata? E, to je nezgodno pitanje za Veliku Vaginap jer mora da ima seks na najvišem nivou, sa Ocem neke od svetskih sila. Mada, i to je mala verovatnoća jer se priča da ko god ovde postane Velika Vaginap nije ni za svoj a kamoli za tuđi goli falus. •